Poliklinika Dr. Došen

Hematološka ambulanta

Hematološki pregledi – bolesnici s anemijama, poremećajima zgrušavanja krvi, sklonosti trombozama…

Mišljenje o dijagnostičkim i terapijskim postupcima hematoloških bolesnika – procjena najboljih terapijskih opcija


Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, prim. dr. med. – specijalist interne medicine, subspecijalist hematolog

Profesorica Planinc-Peraica je specijalist interne medicine od 1984. godine, a subspecijalist hematolog od 2002. godine. Ministarstvo zdravstva RH joj je 1995. godine dodijelio naziv primarijus.

Radila je u Kliničkoj bolnici „Merkur“ u Zagrebu gdje je bila voditelj Kliničkog odjela hematologije. Izvanredni je profesor na katedri za internu medicinu u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do umirovljenja.

Kao internist i hematolog bavila se je svim područjima interne i hematologije, a posebni interes su joj limfoproliferativne bolesti.

Bila je predsjednica Etičkog povjerenstva KB Merkur. Također je u tri mandata bila predsjednica Hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Član je Povjerenstva za etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora.

Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i više stručnih društava.

Autor je 136 znanstvenih i stručnih članaka (19 tiskanih u časopisima koji se citiraju u CC, 30 tiskanih u časopisima koji se citiraju u Medline i Scopusu, 87 članaka u zbornicima i drugim neindeksiranim časopisima), 40 poglavlja u udžbenicima, priručnicima i stručnim knjigama domaćim i stranim časopisima, 42 sažetaka tiskana u CC časopisima i 213 ostalih kongresnih priopćenja. Radovi su joj citirani 511 puta, h-indeks 12. Mentor više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.