Poliklinika Dr. Došen

Kontakt

Poliklinika za kardiologiju, internu medicinu, psihijatriju i dermatologiju Dr. Došen

Trg Petra Zrinskog 7, 47000  Karlovac

Tel: 047/612-032

Tel: 047/612-033

poliklinika.dosen@gmail.com

DJELATNOST: djelatnost medicinske prakse – brojčana oznaka podrazreda 85120

Matični broj poslovnog subjekta: 1331434

Izvadak iz sudskog registra:

MBS: 020026480

OIB: 92417569948

Temeljni kapital: 1.378.400,00 kn

Odluka o osnivanju: 08.04.1997.g.

Žiro račun:  Zagrebačka banka  2360000-1101567113