Poliklinika Dr. Došen

O nama

O namaNaša misija

Izvrsnost u medicini koristiti u skladu s pravilom – Salus aegroti suprema lex medicorum – zdravlje pacijenta vrhovni je zakon za liječnika.

Naša vizija

Biti zdravstvena ustanova s vrhunski educiranim zdravstenim radnicima, suvremenom medicinskom opremom i organizacijom rada koja omogućuje dijagnostiku i liječenje bolesnika u skladu s medicinom baziranom na dokazima.

Naše vrijednosti

  • Izvrsnost kao najviši domet zdravstvene zaštite
  • Odgovoranost za rezultate liječenja
  • Poštivanje Hipokratove zakletve
  • Stalna obaveza da brinemo za svoje pacijente
  • Suradnja s ostalim zdravstvenim ustanovama
  • Uvažavanje osobnih i kulturoloških razlika

Poliklinika dr. DošenPoliklinika dr. Došen je počela s radom 1988. godine.  Do danas je u poliklinici pregledano i liječeno preko 20.000 bolesnika.

Osnovne djelatnosti poliklinike su interna medicina, posebno područje bolesti srca i krvnih žila,  psihijatrija  i  ultrazvučna dijagnostika.

U poliklinici vršimo dijagnostiku i liječenje bolesti kože te spolno prenosivih bolesti.

Način rada u poliklinici je takav da svaki pacijent ima dovoljno vremena da iznese svoje zdravstvene probleme.  Nakon detaljnog kliničkog pregleda i analize medicinske dokumentacije  planira se daljnja obrada i liječenje.

Da bi se izbjeglo nepotrebno čekanje pacijente  na preglede naručujemo.  Čekanje na preglede i dijagnostičke pretrage je minimalno.


Tim poliklinike:

Dubravko Došen, dr. med, specijalist interne medicine, kardiolog

Dubravko Došen, dr. med, specijalist interne medicineKardiolog,  ravnatelj i osnivač poliklinike.

Rođen u Mrkoplju, oženjen, otac dvoje djece.

Osnovnu školu završio u Mrkoplju, gimnaziju u Delnicama. Medicinski fakultet završio 1980. godine u Zagrebu, specijalistički ispit iz  interne medicine položio u Zagrebu 1989. godine. Prvu godinu poslijediplomskog studija iz kardiologije završio 1990.g.,  subspecijalistički ispt iz kardiologije položio 2006. godine

1982. i 1983.g. radi u amb. Opće medicine doma zdravlja Delnice, od 1983. godine u Medicinskom centru Karlovac, – pedijatrija, kasnije  hitna prijemna ambulanta, od 1995. godine radi u internom odjelu OB Karlovac, od 1989.g. na kardiologiji, koronarna i postkoronarna jedinica.

1993.g.otvara privatnu ordinaciju obiteljske medicine, a 1998. godine osniva polikliniku za internu medicine, pedijatriju, neurologiju i psihijatriju gdje radi i  danas.

Član je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za ehokardiografiju, polaznik više tečajeva za trajno usavršavanje iz dijagnostike i liječenja bolesti srca i krvnih žila.

Višnja Beg Brnardić, dr. med. spec. psihijatarije

"Višnja Beg Brnardić, dr. med. spec. psihijatarijeRođena u Karlovcu, udana, majka dvoje djece.

Osnovnu i srednju školu završila u Karlovcu, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine. Zaposlila se u Službi za medicine rada medicinskog centra Karlovac, 1985. Godine položila stručni ispit, 1989.g godine prelazi u službu za neuropsihijatriju, 1994. godine položila specijalistički ispit iz spihijatrije.

Nastavila raditi u Službi za duševne bolesti Opće bolnice Karlovac kao voditelj Dnevne bolnice. 1988.g. počinje raditi na radnom mjestu psihijatra u Poliklinici.

Odslušala postiplomski studij za psihoterapiju odraslih, posjeduje certifikat Harvard Public School za psihotraumu.

Paralelno radila u Centru za psihosocijalnu pomoć stradalnicima  u domovinskom ratu.

Tijekom 2011. godine bila je voditelj Službe za zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje narkmanije pri Zavodu za javno zdravstvo karlovačke županije.

Član više stručnih društava (Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju, Hrvatskog društva za socijalnu psihijatri, Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest …)

Održala više  predavanja i edukacija za osobe starije životne dobi, za roditelje djece sa intelektualnom tešškoćama, za udomitelje …

Tijekom cijelog radnog staža kontinuirano se stručno usavršava.

Mira Španić, medicinska sestra

Mira Španić, medicinska sestraRođena u Karlovcu, udana, majka jednog djeteta.

Srednju medicinsku školu završila u Karlovcu 1982.godine, stažirala 1984. godine, stručni ispit položila 1985. godine. Od 1985. – 1995.godine radi na pedijatrijskom odjelu OB Karlovac,  od 1996. – 1998. godine  radi u ordinaciji obiteljske medicine . U poliklinici je zaposlena od njenog osnutka, 1998. godine.

Obavlja poslove medicinske sestre. Priprema pacijente za preglede i dijagnostičke postupke, a neke provodi i sama (savjetovanje, previjanja, vaganje pacijenata, mjerenje krvnog tlaka, vađenje krvi za lab., nalaze, snimanje EKG-a, pripreme za ultrazvučne preglede, postavljanje Holtera i 24-satnog mjereča krvnog tlaka, sudjelovanje kod ergometrije, spirometrije I drugo).

Koordinira i usklađuje vrijeme između pojedinih pregleda nastojeći maksimalno ugoditi korisniku. Politika Poliklinike je da se korisnici osjećaju uvaženo, da se njihove želje i mogućnosti poštuju, da se njihov vrijeme cijeni.

Ponekad je potrebno da korisnicima usluga pomogne u razbijanju strahova koje imaju od nekog pregleda, te da im omogući da vrijeme čekanja protekne ugodnije.

Valentina Badanjak, medicinska sestra

Obavlja poslove medicinske sestre.