Poliklinika Dr. Došen

Preventivni i sistematski pregledi

Cilj pregleda :

 1. rano otkrivanje bolesti – rani stadiji zloćudnih bolesti , rano otkrivanje bolesti srca i krvnih žila
 2. otkrivanje  visokorizičnih osoba prije razvoja bolesti – smanjene rizika da se bolest razvije  –  bolesti srca i krvnih žila, zloćudne bolesti.

Pregledi su koncipirani tako da se postigne optimalan odnos između cijene i očekivane koristi za pacijenta.

Individalni program

Osnovni paket

Žene:

 1. Internistički pregled
 2. ekg
 3. Ultrazvuk trbušnih organa
 4. Ultrazvuk dojki
 5. Ultrazvuk štitnjače
 6. Laboratorijski nalazi: SE ks, guk, urin, kreatinin, kolesterol, LDL, HDL, trigliceridi, ALT, urat
 7. Pregled stolice na okultno krvarenje

Cijena: 1.090,00 kn

Muškarci:

 1. Internistički pregled
 2. ekg
 3. Ultrazvuk trbušnih organa
 4. Ultrazvuk prostate
 5. Ultrazvuk štitnjače
 6. Laboratorijski nalazi: SE ks, guk, urin, kreatinin, kolesterol, LDL, HDL, trigliceridi, ALT, urat
 7. Pregled stolice na okultno krvarenje

Cijena: 990,00 kn

Daljnja dijagnostika, ako je potrebna, po cjeniku polikinike umanjenom za 30%.