Poliklinika Dr. Došen

Psihijatrija

Psihoterapija

 • individulana
 • grupna
 • kriznih stanja

Savjetovalište za

 • psihoseksulani razvoj djeteta
 • adolescentnu problematiku
 • obiteljsku i bračnu problematiku
 • za stariju životnu dob

Prevencija

 • stresa
 • psihosomatskih bolesti
 • alkoholizma
 • narkomanije

Psihijatrijski pregledi  su za mnoge ljude još uvijek izvor stresa i nelagode, te uz njih vežu brojne predrasude. Cilj ambulante je da pregledi proteknu u ugodnoj atmosferi, da se predrasude sruše, te da pomoć zatraže svi kojima je potrebna.

PsihijatrijaPsihijatrijski pregled omogućuje ljudima da se riješe svojih strahova, depresija, ovisnosti, da se lakše nose sa kriznim stanjima, da ugodnije i kvalitetnije žive s duševnim bolestima, te da se omogući bolje funkcioniranje u svim sferama života. Ponekad je dovoljno samo razgovarati, no češće je potreban i medikamentozni suport. Uz razgovor sa pacijentom često su potrebni i podaci dobiveni od najbližih. Nastoji se svakome osigurani onoliko vremena koliko mu je potrebno.

U poliklinici se njeguje psihoterapijski pristup, individualni, a prema željama i motivaciji korisnika može i grupni. Cilj je da se određena traumatska iskustva prorade i dožive na novi način, da se omogući lakše življenje, da se promijene stavovi koji otežavaju svakodnevnicu, da sami sebi omogućimo više slobode, da se počnemo više cijeniti, voljeti, uvažavati… U konačnici da se podigne kvaliteta života.

Potreba za savjetovališnim radom pojavljuje se sve učestalije. Sve više je roditelja koji žele znati kako postupiti u odgoju, žele biti sigurniji da djetetu omogućuju zdraviji razvoj, žele razriješiti odgojne dileme, žele znati da su na vrijeme prepoznali neke neželjene pokazatelje. Važna skupina su adolescenti kojima je odrastanje ponekad teško, sukobljavaju se s autoritetima, imaju osjećaj da su očekivanja od njih prevelika, podložni su raznim opasnostima kao što su eksperimentiranje s alkoholom i drogama, ponekad razmišljaju o smislu života, često imaju osjećaj nesigurnosti i žele se na bilo koji način istaknuti. Za savjet se često obraćaju i bračni partneri u emocionalnim, ali i egzistencijalnim kriznim stanjima.

Starije dobne skupine ponekad teško doživljavaju odrastanje vlastite djece, odlazak u mirovinu, u domove, suočavanje sa bolestima, osjećaj da više nikome ne trebaju.

Dio djelatnosti ambulante orijentiran je na prevenciju stresa i psihosomatskih bolesti koje su posljedica teške svakodnevnice, neuobičajnim događanja, ratnih trauma i sve češće stresa vezanog za radno mjesto.

Pokušava se raditi na mehanizmima relaksacije, jačanju mehanizama obrane te ranom prepoznavanju stresa.

Alkohol i ućivanje raznih droga postaje sve češći problem koji se često prikriva, a najbolji rezultati postiže se upravo preventivnim djelovanjem i edukacijom.

Kod mlađih dobnih skupina sve više dolazi do izražaja ovisnost o kompjutorskim igricama i kocki.